TOP
Nieuws

Nieuw akkoord over de Woningmarkt

Minister Blok heeft dinsdagavond 12 februari 2013 bekendgemaakt dat de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP een principeakkoord hebben gesloten over de woningmarkt. Belangrijkste onderdelen zijn:


  Kopersmarkt

 • Alsnog wordt toegestaan om niet de hele hypotheek af te lossen. Vijftig procent van de marktwaarde van de woning kan aflossingsvrij worden verstrekt. Echter, zonder fiscale renteaftrek.
 • De looptijd voor deze aanvullende, aflossingsvrije hypotheek kan door de geldverstrekker en klant worden verlengd naar maximaal 35 jaar.
 • De btw op verbouwing en renovatie van de eigen woning gaat vanaf 1 maart 2013 een jaar lang van 21 naar 6 procent.
 • Er komt 30 miljoen extra voor een speciaal fonds voor Startersleningen. De Rijksbijdragen aan de starterslening van de Svn wordt in 2013 dan opgehoogd van 20 miljoen naar 50 miljoen.
 • De Tijdelijke regeling hypothecair krediet die in december 2012 is vastgesteld wordt onderzocht of deze voldoende ruimte biedt voor hypotheken van zzp’ers en andere personen met een flexibel contract. Het kabinet zal actief bevorderen dat financiële instellingen van de geboden ruimte gebruik maken.
 • 150 miljoen gaat naar een fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving (verhuur en eigenwoningmarkt).
  (Ver)huurdersmarkt

 • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties wordt 1,75 miljard in plaats van 2 miljard;
 • De huren stijgen maximaal 6,5 procent in plaats van 9%.
 • Huurders die er in inkomen op achteruit gaan krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.
 • De huurhoogte wordt niet gekoppeld aan de (4,5% van de) WOZ-waarde. Punten gaan de huur bepalen.
 • Het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.
 • De voorwaarden om corporatiewoningen te verkopen aan institutionele beleggers worden versoepeld.

Let op: volledig en annuïtair aflossen binnen 30 jaar blijft de norm voor fiscale renteaftrek.
Het volledig en annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel is het mogelijk om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten.
De voorwaarden zijn:

 • De rente over de tweede lening kan niet worden afgetrokken van de belastingen.
 • De aanvullende lening bedraagt maximaal 50% van de waarde van de woning.
 • Geldverstrekker en klant kunnen individueel afspraken maken over een verlenging de looptijd naar bijvoorbeeld 35 jaar.

Dit betekent dat in de eerste jaren de maandlasten lager uitvallen. Over de gehele periode zijn de kosten echter hoger wanneer de consument voor dit product kiest. Dit leidt niet tot wijziging van de Wet IB 2001.

«

»